SSR J. BIERNACKA NIE ZNA ŻADNYCH GRANIC

Zachowując tok rozumowania SSR Joanny Biernackiej, wyrażony w uzasadnieniu wyroku, można stwierdzić, że wprawdzie nie sposób wykazać jakoby wzrost jej zasobów pieniężnych w 2021 roku o prawie 100 tys. złotych był wynikiem działań przestępczych (np. przyjęcia łapówki), ale jednocześnie nie ma też dowodów przeciwnych tj. takich, które wskazywałyby, iż do przestępstwa nie doszło. SSR J. Biernacką wpisałem wprawdzie do grona sędziów inteligentnych inaczej już po jej nieudanej próbie przeniesienia rozprawy do Warszawy lecz teraz widzę, że w ww. gronie kwalifikuje się do podium.

Więcej