AGENDA 2030: NAJGORSZE JESZCZE PRZED NAMI

Rolnicy nie są bynajmniej jedyną grupą społeczną, które dotkliwie odczują skutki wdrażania Agendy 2030, jeśli jej inspiratorzy i realizatorzy nie zostaną powstrzymani w swoich szaleńczych zamiarach.

Więcej