WYBORY 2023: KOLEJNY POPiS MANIPULACJI

Od 34 lat w realiach panującej w III/IV RP żydokracji konsekwentnie marginalizowana jest akurat najliczniejsza „partia” obywateli – nieprzekupnych, odpornych na obietnice wyborcze składane przez pasożytów, obcą agenturę oraz pachołków realizujących polecenia płynące z unijnego kołchozu czy USrAela. Widać wyraźnie, jak ten brak legitymizacji dla kolejnych rządów ze strony znaczącej części Polaków doskwiera „sługom narodu”. Stąd m.in. tegoroczna zgoda PKW na łamanie ciszy wyborczej dla wzmocnienia kampanii pro-frekwencyjnej.
Więcej