SŁOWA POŚWIĘCONE: PRACUJ, A BÓG CI DOPOMOŻE!

Sprawiedliwy natomiast ufać może spokojnie, że Bóg troszczyć się będzie o wszystkie jego potrzeby. Musi jednak i ze swej strony starać się o osiągnienie dóbr, których spodziewa się od Boga.

Więcej