„VOLKSWAGENDOJCZE” ZZA BUGA

Najpierw legalny wyjazd na Zachód w stanie wojennym, potem rejestracja przez SB jako OZ czyli osoby zaufanej, następnie zgoda tegoż SB na zmianę obywatelstwa polskiego na zachodnioniemieckie (RFN), po czym zaskakujący powrót do zdradzonej ojczyzny… Zaprawdę, Ewa Leśniewska-Jagaciak to wśród „volkswagendojczów” przypadek szczególny.

Więcej