„Czuwajmy i módlmy się, abyśmy nie ulegli pokusie kompromisu z wrogami Chrystusa”

Z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Michałem Stobnickim rozmawia Krzysztof Zagozda

Więcej